İlaç İzlenebilirliği İçin ANVISA Uyumlu ALL-IN-ONE Çözümler

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurulu (ANVISA) İlaç Serileştirme İşlemleri için Son Tarihi Belirtti

SNCM ve Beklentiler

Ulusal İlaç Kontrol Sistemi (SNCM), ilaç tedarik zincirindeki verileri merkezi veri tabanında toplar. Bu veriler; üretici, depo, eczane, hastane gibi tedarik zincirindeki yetkili paydaşlar tarafından sorgulanabilir.

Beklentilerin Karşılanması

İlaç endüstrisi için serileştirme uygulamasını rahatlıkla gerçekleştiren Kutu Karekodlama Makinesi ISS-100, alanda kendini çoktan ispat etmiş durumda. Dakikada 400 kutuya kadar serileştime yapabilen ISS-100, ihtiyaca göre termal inkjet, CIJ ve lazer gibi baskı teknolojileri kullanarak karekodlama işlemini gerçekleştirir. Kutu üzerine basılan 2D kod, yüksek hızlı endüstriyel bir kamera tarafından çözümlenir. OCR/OCV teknolojisi ile gözle okunabilir bilgiler doğrulanır ve tabii standart dışı ürünü hattan ayıran reject mekanizmasını da unutmamak gerek. Peki serileştirilmiş ürün, tedarik zincirinde sağlıklı bir şekilde nasıl takip edilebilir? Bu sorunun cevabını da biliyoruz aslında. Elbette agregasyon işlemi sayesinde.

İlaç İzlenebilirliği İçin Hat, Operasyon Yönetimi ve Resmi Bildirimler

İlaç izlenebilirliği için üretim hatlarında yer alan ISS-100, SACP-100, SASCP-100 gibi çözümlerin yönetimini sağlayan VISIOTT Line Manager’ın (Level 2) yazılımı, birçok donanım ile gerçek zamanlı kontrol ve haberleşme yapabilmektedir.

--

--

Traceability solutions for pharmaceutical, food, agrochemical, cosmetics, explosive and medical device industries

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
VISIOTT Traceability Solutions

VISIOTT Traceability Solutions

5 Followers

Traceability solutions for pharmaceutical, food, agrochemical, cosmetics, explosive and medical device industries